Brandwacht Detachering

Wij zijn binnen 2 uur ter plaatse!

Binnen 2 uur ter plaatse! Brandwachten hebben de taak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. Vaak worden brandwachten verplicht gesteld door verzekeraars of gemeenten wanneer bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie buiten dienst is. Ook kan een brandwacht verplicht gesteld worden wanneer grote mensenmassa’s bijeen zijn en de nooduitgangen gecontroleerd moeten worden op bereikbaarheid.

Een ongeluk zit in een klein hoekje dus is het een noodzaak om specialiste in te schakelen die weten wat te doen. Een klein foutje kan al voldoende zijn om een ramp te veroorzaken. Vandaar dat toezichthoudende instanties zoals de brandweer en overheid strenge eisen stellen aan brandveiligheid.

De kwaliteitsambassadeurs van 5 Sterren Diensten zijn minimaal in het bezit van rijksdiploma brandwacht 1e klas en het EHBO diploma. Dit aangevuld met hun rijke ervaring bij brandweerkorpsen en als brandwacht op locaties met hoog risico, blijkt dat zij uitstekend geschikt zijn om uw opdrachten uit te voeren.

 

U kunt de brandwachten inzetten bij:
Festivals & Evenementen.
Televisie- filmstudio’s & in het theater.
Detachering bij (bedrijfs)brandweerkorpsen.
Bij uitval van brandmeld- en sprinklerinstallaties.
Brandwacht op last van de brandweer of verzekering.
Bij brandgevaarlijke werkzaamheden (industrie).
Als veiligheidswacht (brandwacht met VCA)
Overheidsinstellingen
Winkelcentra
Schoolgebouwen
Bouwlocaties
Lucht- & Zeehavens
Scheepswerven
Ziekenhuizen & Zorginstellingen
Dakloze- & Asielzoekerscentra
Musea & Tentoonstellingen
Alle overige voorkomende werkzaamheden.

De brandwachten zijn naast hun brandweerdiploma(s) ook in het bezit van het EHBO diploma. Het is mogelijk brandwachten Ad Hoc, voor een vaste periode of op projectbasis in te huren.

Wilt u meer informatie over de detachering van brandwachten, neem dan contact met ons op.