Beheerder BMI

Wij leveren binnen 24 uur BMI Beheerders!

Wij leveren beheerders voor de brandmeldcentrale. Ad-hoc brandwachten kan de maandelijkse controles BMI voor uw verzorgen.

De taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie:
Wat doet hij?

U dient als werkgever en eigenaar van een pand te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid. Volgens dezelfde wet dient iedere organisatie een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de bediening en het beheer van de brandmeldinstallatie.

De taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie bestaan uit het uitvoeren van periodieke controles, het voorkomen van valse alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek. Daarnaast onderhoudt de beheerder brandmeldinstallatie het contact met het branddetectiebedrijf en dus ook de onderhoudsdeskundige.

Maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie

De maandelijkse taken van een beheerder brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:
-Controle op de doormelding en het ontvangst van storingsmeldingen.
-Visuele controle van de brandmeldcentrale, nevenpanelen, brandweerpanelen en LED test.
-Controle op de doormelding en het ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding.
-Het bijwerken van een (digitaal) logboek.

Vier/acht maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie

Na vier en acht maanden zijn er extra taken welke de beheerder brandmeldinstallatie moet uitvoeren.
-De werking van de meldfunctie van alle meldergroepen checken op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
-De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking ervan.
-De vrije ruimte rond alle automatische brandmelders controleren en visuele controle op de werking ervan.
-De overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie  controleren.
-Veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie in de gaten houden.
-De overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie controleren.
-Het logboek bijwerken

Risico bij het niet uitvoeren van de taken: boetes

Wat gebeurt er met uw brandmeldinstallatie wanneer de beheerder zijn taken niet met regelmaat uitvoert? De kans op vals alarm neemt toe, wat u veel geld kan kosten. Boetes voor een vals alarm kunnen oplopen van €1.000,- tot  €1.500. Ook verslechtert dit de conditie van uw installatie, waardoor storingen zich voor kunnen doen. Het beheren van uw brandmeldinstallatie is daarom onmisbaar voor het optimaal functioneren ervan.

Natuurlijk kunt u één van uw medewerkers opleiden tot Opgeleid Persoon en hem daarmee verantwoordelijk maken tot Beheerder Brandweerinstallatie. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit beheer uit handen te geven. Zo bent u zekerder van uw zaak en de veiligheid van uw personeel.

Wilt u de taken van een beheerder brandmeldinstallatie graag uit handen geven? vraag een offerte aan.

Wie zijn onze klanten: winkels, kinderdagverblijven, scholen, (grote) kantorencomplexen, bedrijven, musea.